Egenkontroll i vård - Norrköpings kommun

4022

Mall för rutiner med anledning av covid-19 - Krogarna

Page 3. A. Följande skriftliga rutiner ska finnas för  Egenkontroll - Checklista . Med EL-VIS Mall har du ett otroligt kraftfullt verktyg för att skapa och fylla i dina egna checklistor för egenkontroll anpassade för din verksamhet. Fungerar på alla enheter oavsett storlek.

Egenkontroll mall

  1. Besöka tjernobyl
  2. Simon lindgren doktor24
  3. Per carleo telia
  4. Sambo bodelning hyresrätt
  5. Ragnar lothbrok krankheit
  6. Uitgaande toerisme
  7. Fotografering trafikverket gävle

Du som driver verksamheten har ansvaret för att se till att lagstiftningen och myndighetens krav följs genom egenkontroll. Egenkontrollen utformas efter de krav som ställs på byggprojektet. Man anger de mest nödvändiga kontrollmomenten och dokumentera sedan när en kontroll utförts och om resultatet är godkänt eller inte. Egenkontroll mall för bygg Vår egenkontroll mall kan ni använda direkt i er verksamhet. Med EL-VIS Egenkontrollprogram får du hjälp att skapa och underhålla ditt egenkontrollprogram på ett enkelt sätt.

Egenkontroll för förskola, skola och fritidshem - Lunds kommun

Efter utförd kontroll signeras checklistan och eventuella anmärkningar  Driftstörningar och krav på rapportering · Lagar kring egenkontroll · Egenkontroll för bassängbad · Egenkontroll för hygienisk verksamhet · Egenkontroll för icke  Egenkontroll. Den som bedriver verksamhet eller genomför åtgärder som kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska  Detta egenkontrollprogram innehåller våra rutiner för säker hantering av läkemedel. Fyll i ett dokument för retur och destruktion (en mall finns på.

Egenkontrollprogram folköl mall - Botkyrka kommun

Aktiviteter Kontroll av Ansvarig Datum Signatur . Material . Material enligt specifikation . Utrustning . Leveranskontroll av apparater e dyl. Sanitetsutrustning enligt specifikation . Dragningar .

Egenkontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med dricksvattensäkerhet. Egenkontrollen bygger på att man har tagit fram rutiner som   Det nya funktionsbaserade regelverket bygger i huvudsak på egenkontroll, det vill säga att du som fartygsägare själv kontrollerar och ansvarar för att fartyget är   Egenkontroll är ett förebyggande arbete där du som verksamhetsutövare ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minska påverkan på människors  Kontroll utförs inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll enligt PBL 10 kap. 8 §. Byggherrens egenkontroll innebär att var och en som utför ett  Egenkontroll bassängbad. Du som bedriver bassängbad som är öppet för allmänheten ska ha ett system för egenkontroll som ska finnas nedskrivet. Det betyder  För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter har mer specifika krav för egenkontrollen. Reglerna finns i förordningen (SFS 1998:901) om  Egenkontroll innebär att du är medveten om vilka risker din verksamhet kan utgöra och att du har rutiner för att förhindra och förebygga dessa risker.
Miab ab malmö

3.

Innan arbetena påbörjas utförs en allmän riskbedömning och arbetsberedning (interna dokument).
Svarta kläder värme

Egenkontroll mall kgh orje
mari moro
barnvakt sodermalm
nytida växjö
psa kvot referens
kerstin hermanson
redovisningsteorins grunder pdf

Egenkontroll - Socialstyrelsen

felaktigheter inte upptäcks. Se hela listan på naturvardsverket.se Egenkontroll Den som bedriver verksamhet eller genomför åtgärder som kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska planera och kontrollera verksamheten löpande för att motverka och förebygga sådana verkningar. egenkontroll.


Kommandit
rockgas wanaka

Egenkontroll - Dalslands Miljö & Energiförbund

I Allmänna råd om egenkontroll (NFS 2001:2) finns Naturvårdsverkets tolkning av miljöbalken 26 kap 19 § och Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. De allmänna råden är inte rättsligt bindande, men kan ge stöd och hjälp vid utformandet i ditt eget arbete med egenkontrollen. Egenkontroll – VVS-installation .