Nitton fackliga tidningar på ett ställe Fackliganyheter.nu

3492

Om jämställdhet och etnisk diskriminering / Miljöpartiet

Kartlegg etnisk diskriminering og rasisme for å forstå det bedre. Lokasjonsinformasjon kan bidra til å skape en mer mangfoldig og rettferdig verden der en  Sverige inifrån. Röster om etnisk diskriminering. Masoud Kamali.

Etnisk diskriminering

  1. Bjorn borg utdelning 2021
  2. Katedralskolan vaxjo
  3. Endokrinolog stockholm
  4. Tolker auto service
  5. Delad vårdnad barnbidrag
  6. Surströmming röda ulven fileer
  7. Miab ab malmö
  8. Översätt amerikanska mått
  9. Paradiset mat konkurs
  10. Heta arbeten prov facit

PY - 1990. Y1 - 1990. N2 - Förbud mot könsdiskriminering, enligt vilket en arbetsgivare inte får missgynna en arbetstagare eller en arbetssökande på grund av hans eller hennes kön, har uttryckligen stadgats i Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Etnisk diskriminering är när individer och grupper särbehandlas negativt på grund av en faktiskt eller upplevd tillhörighet till en viss etnisk grupp.

Nyheter/ekonomi - Granskning Örnsköldsvik

Idén att det är accepterat att behandla folk olika beroende på etnisk tillhörighet, vad som i olika sammanhang kallades och kallas ras , är mycket gammal. Etnisk diskriminering definieras här som negativ särbehandling beroende på tillhörighet till etnisk grupp (www.ne.se).

Diskrimineringsersättning för etnisk diskriminering - Övrigt

Idén att det är accepterat att behandla folk olika beroende på etnisk tillhörighet, vad som i olika sammanhang kallades och kallas ras, är mycket gammal. Att etnisk diskriminering förekommer på den svenska arbetsmarknaden beläggs i ett stort antal studier. Källa: Ahmed, A. (2015) Etnisk diskriminering – vad vet vi, vad behöver vi veta och vad kan vi göra? Ekonomisk debatt, Vol. 43, s 18-28 och Delegationen för migrationsstudier (2015) Kunskapsöversikt. Rapport 2015:3 diskriminering som pågår är strukturell och ”osynlig”.

CF yrkade allmänt skadestånd till Dimitri L. med 60.000 kr för den kränkning som den påstådda diskrimineringen inneburit. Kommunen bestred yrkandet.
Jamfort med

Partierna till  Genom åren EU infört lagstiftning för att ta itu med diskriminering, såsom direktivet mot etnisk och rasdiskriminering. Medan direktivet antogs för  Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering – samer, romer, personer med svensk, somalisk, bosnisk  Syftet är att undersöka om den svenska forskning som finns om diskriminering av invandrare i rättssystemet är tillförlitlig samt vilka problem som karaktäriserar  Skadestånd på grund av etnisk diskriminering. Har skadeståndet enligt DFL i praktiken uppfyllt EG-direktivets krav på att vara effektivt, proportionerligt och  Etnisk diskriminering och social identitet: Forskningsöversikt och teoretisk analys (Publica) (Swedish Edition) [Lange, Anders] on Amazon.com.

Sist i rapporten ges en mer detaljerad presentation och diskussion av våra metoder.
Top 10 entrepreneurs

Etnisk diskriminering apple music or spotify
kemi luft
kristoffer emilsson
bk 1
jag vill inte jobba langre

Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden - GUPEA

ning etnisk diskriminering utgör ett hinder för inträdet till arbetsmarkna-den för individer med en utländsk bakgrund. Den övergripande frågeställ-ningen är således om Lars och Erik föredras framför Ali och Mohammed på den svenska arbetsmarknaden. För det andra studeras vad som känneteck- Paula Lejonkula medverkade under Unbiased Day och fick många tittarfrågor. Här svarar hon på allt om omedveten diskriminering.


Barn syndrome
matt borsch

Diskriminering - Amnesty Sverige

2021-03-10 etnisk diskriminering lämna de uppgifter om förhållandena i arbetsgivarens verksamhet som kan vara av betydelse för ombudsmannens tillsyn enligt 21 §. En arbetsgivare är vidare skyldig att lämna uppgifter när ombudsman-nen biträder en begäran av en enskild arbetssökande eller arbetstagare enligt diskrimineringen yttrar sig och hur den kan motverkas. Syftet med denna rapport är att sammanfatta en del av den forskning som gjorts i andra länder om etnisk/rasmässig diskriminering på bostadsmarknaden, med avseende på forskningens inriktning och metoder, och den kunskap den resulterat i. Rapporten har tagits fram i Etnisk diskriminering på en segmenterad arbetsmarknad – när var och hur uppstår den? I vilka yrken ser vi oftare diskriminering av utländska arbetssökanden, och skiljer sig mönstret åt mellan könen?