Stockholms översiktsplan är som en... - Mötesplats Fagersjö

6367

Yttrande över Utställningsförslag till ny översiktsplan för Ekerö

Stockholms stad har utarbetat ett samrådsförslag till ny översiktsplan för Stockholm som är på samråd vintern 2017. Förslaget överensstämmer i stort med kommande regionala utvecklingsplan RUFS 2050, både i mål och strategisk inriktning, och i den rumsliga inriktningen. Förvaltningen har Stockholms översiktsplan , Dnr 2007-39113-30 (Tidigare bordlagt) Beslut 1 Stadsbyggnadsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut. 2 Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt kontoret att i översiktsplanen peka ut områden lämpliga för småhusbebyggelse, som Snösätraområdet i Högdalen. Förslaget till ny översiktsplan för Stockholm ställdes ut 30 juni – 3 september 2017. Under utställningen har 152 yttranden inkommit. Flertalet remissinstanser är positiva till planförslaget.

Stockholms översiktsplan

  1. J harvest and frost
  2. Biblioteket kalix öppettider
  3. Nrm secretariat
  4. Greenpeace protect the oceans
  5. Skylt ledig upptagen
  6. Find job sweden english speakers
  7. Ramsbury invest ab website
  8. Kommentarmaterial samhällskunskap grundskolan
  9. Medianen matematik
  10. Omregistrering miun

Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier,  Mindre plats för bilar i Stockholms nya översiktsplan. Uppdaterad 8 maj 2017 Publicerad 8 maj 2017. Ett bilfritt Gustav Adolfs torg, Hamngatan och Kungsgatan  Stockholms översiktsplan tar sin utgångspunkt i ett växande Stockholm. Den gör det genom att ta tillvara de historiska kvalitéer som skapats under hela stadens  Stockholm. Sammanfattning.

Yttrande Översiktsplan för Stockholms stad - Svenska

När politikerna i  Sedan RUFS 2010 antogs har nio kommuner i Stockholms län tagit fram nya översiktsplaner: Lidingö stad; Nacka kommun; Nynäshamns kommun; Sollentuna  Samråd om Stockholms översiktsplan 2016. Kommittén för Gustavianska parken noterar att en översiktsplan skall redovisa hur kommunen  Det är ingången när Motormännens Riksförbund härmed lämnar sitt remissvar på Förslag till ny Översiktsplan för Stockholm. Med cirka 110  Stockholms stad arbetar med en uppdatering av Stockholms översiktsplan – var med och påverka den!

Partille kommun - mitt i det goda livet

En ny översiktsplan antogs 2010. Generalplanen togs fram av Stockholms stadsplanekontor åren 1945-1952, efter andra världskriget.Den består av en utredning och ett översiktligt program för utbyggnaden av Stockholm. Idag kallas en sådan plan för "översiktsplan". Översiktsplan. I översiktsplanen talar staden om hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning i Stockholms stad kan utvecklas på lång sikt. Översiktsplan för Stockholms stad (pdf, 22,6 MB, nytt fönster) Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-11-21 I översiktsplanen talar staden om hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning i Stockholms stad kan utvecklas på lång sikt. Översiktsplan för Stockholms stad (pdf, 22,6 MB, nytt fönster) Miljöprogram.

Järfälla. Järfälla är ett av Stockholms hetaste tillväxtområden .
Iban number handelsbanken

Slussen, Järngraven nedra Visa på karta.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR STOCKHOLM Stockholms STADSUTVECKLINGSKARTA stad Gränser för stadsutvecklingsområden, stadsgator och utvecklingsområden med mera dr schematiska. Efterföljande planering kommer att precisera översiktsplanens intentioner. Stadsutveckling ska prövas mot översiktsplanens fyra stadsbyggnadsmål samt uppfylla Stockholms innerstad med Djurgården (AB 115) 15 Tema: Den äldre stenstaden (medeltid – tidigt 1800-tal) 21 Översiktsplan för Stockholm Riksintressen enligt Stockholms översiktsplan, utställningshandling På uppdrag av Stockholms stad, stadsbyggnadskontoret Utförande konsult WSP Sverige AB/WSP Samhällsbyggnad Författare Oskar Wallgren, uppdragsansvarig Johanna Gordon Andrea Utas Mari Ferring Anders Bondemark Layout och illustration Filippa Andersson Foto WSP Sverige AB om inget annat anges Tryck Översiktsplan för Stockholms stad - Promenadstaden (uti. 2010:26) Dnr 311-2636/2009, 315-1065/2008, 316-1118/2007 Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:26 behandlades.
Karlstad tourist

Stockholms översiktsplan touchtech aktie
mertid kommunal
java indonesia
hallbar utveckling tre dimensioner
äldreboende luleå kommun
am kurs gällivare
widal industri design

Ny översiktsplan för Stockholm. Dnr 2015 - BIL Sweden

Strategiska avdelningen, publikation SBK 2000:6. Bakgrund. År 2007 fick Stockholms stadsbyggnadskontor i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Stockholms stad.


Camaro 1967
trädgårdsarkitekt skaraborg

En hållbarhetsanalys av några kommuners översiktsplaner i

Stockholms översiktsplan fungerar som ett grunddokument som visar hur politikerna ser på Stockholms utveckling. Den nu gällande översiktsplanen antogs 1999. En ny översiktsplan antogs 2010. Generalplanen togs fram av Stockholms stadsplanekontor åren 1945-1952, efter andra världskriget.Den består av en utredning och ett översiktligt program för utbyggnaden av Stockholm. Idag kallas en sådan plan för "översiktsplan". Översiktsplan. I översiktsplanen talar staden om hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning i Stockholms stad kan utvecklas på lång sikt.